PLC(CPU模块)

工厂/办公消耗品
欧姆龙专场推荐 最高直降40%
显示产品件数
30件
45件
60件

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

发货日
 • 全选
 • 当天
 • 5天以内
 • 6天以内
 • 10天以内
 • 15天以内
 • 22天以内
 • 30天以内
 • 45天以内
 • 75天以内
 • 88天以内
 1. 1
品牌
系列名称
参考价格(未税价)
一般发货日
 • 推荐

FX3G系列PLC基本单元

 • 促销截止 2018/06/30

FX3U系列PLC基本单元

  FX3S系列PLC基本单元

  • 促销截止 2018/06/30

  CP1系列CP1H CPU单元

  • 促销截止 2018/06/30

  CP1系列CP1E CPU单元

   MESLEC-Q系列CPU模块

    FX5U系列基本单元

    • 促销截止 2018/06/30

    CP系列CP1L CPU单元

    • 促销截止 2018/06/30

    SYSMACCJ系列CJ2MCPU单元,脉冲I/O模块

     FX3UC系列PLC基本单元

      FX5UC系列基本单元

      • 促销截止 2018/06/30

      NX系列NX1P2 CPU单元

      • 促销截止 2018/06/30

      Modicon M218可编程控制器紧凑型本体

       FX3GE系列PLC基本单元

        L系列基本单元

        • 促销截止 2018/06/30

        SR系列 继电器

        • 促销截止 2018/06/30

        CS1H-CPU□□H/CS1G-CPU□□HCPU单元

        • 促销截止 2018/06/30

        NJ系列NJ501 CPU单元

        • 促销截止 2018/06/30

        高速计数模块 TM5SE

        • 促销截止 2018/06/30

        ZEN V2系列可编程继电器CPU单元

        • 促销截止 2018/06/30

        NA型CPU单元

        • 促销截止 2018/06/30

        Twido可编程控制器 模拟量扩展模块

         FX3GC系列PLC基本单元

         • 促销截止 2018/06/30

         NJ系列 NJ101 CPU单元

          台达PLC

          • 促销截止 2018/06/30

          SYSMAC CJ系列CJ2H(内置Ether Net/IP) CPU单元CJ2H-CPU6□-EIP

          • 促销截止 2018/06/30

          CJ系列I/O控制单元/I/O接口单元CJ1W-IC/II

          • 促销截止 2018/06/30

          CJ系列回路CPU单元(CJ1G-CPU4□P)

          • 促销截止 2018/06/30

          NJ系列 NJ301 CPU单元

          • 促销截止 2018/06/30

          SYSMAC CJ系列CJ2H CPU单元CJ2H-CPU6□

          • 促销截止 2018/06/30

          CS1D-CPU□□H/CPU□□P/CPU□□SCPU单元(用于双CPU系统)

           S7-300中央处理器单元(CPU)

           品牌

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           施耐德电气(Schneider Electric) [法国]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           施耐德电气(Schneider Electric) [法国]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           施耐德电气(Schneider Electric) [法国]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           施耐德电气(Schneider Electric) [法国]

           三菱电机(MITSUBISHI)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           台达(DELTA) [中国台湾]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           欧姆龙(OMRON)[日本]

           西门子(SIEMENS)[德国]

           系列名称

           FX3G系列PLC基本单元

           FX3U系列PLC基本单元

           FX3S系列PLC基本单元

           CP1系列CP1H CPU单元

           CP1系列CP1E CPU单元

           MESLEC-Q系列CPU模块

           FX5U系列基本单元

           CP系列CP1L CPU单元

           SYSMACCJ系列CJ2MCPU单元,脉冲I/O模块

           FX3UC系列PLC基本单元

           FX5UC系列基本单元

           NX系列NX1P2 CPU单元

           Modicon M218可编程控制器紧凑型本体

           FX3GE系列PLC基本单元

           L系列基本单元

           SR系列 继电器

           CS1H-CPU□□H/CS1G-CPU□□HCPU单元

           NJ系列NJ501 CPU单元

           高速计数模块 TM5SE

           ZEN V2系列可编程继电器CPU单元

           NA型CPU单元

           Twido可编程控制器 模拟量扩展模块

           FX3GC系列PLC基本单元

           NJ系列 NJ101 CPU单元

           台达PLC

           SYSMAC CJ系列CJ2H(内置Ether Net/IP) CPU单元CJ2H-CPU6□-EIP

           CJ系列I/O控制单元/I/O接口单元CJ1W-IC/II

           CJ系列回路CPU单元(CJ1G-CPU4□P)

           NJ系列 NJ301 CPU单元

           SYSMAC CJ系列CJ2H CPU单元CJ2H-CPU6□

           CS1D-CPU□□H/CPU□□P/CPU□□SCPU单元(用于双CPU系统)

           S7-300中央处理器单元(CPU)

           参考价格(未税价)

           809.00 元~

           1,139.00 元~

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           469.00 元~

           1,583.45 元~

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           381.00 元~

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           1,445.53 元~

           2,069.00 元~

           663.65 元~

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           978.17 元~

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           1,506.68 元~

           2,462.19 元~

           7,499.00 元

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           2,673.68 元~

           4,849.00 元

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           27,764.71 元

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           594.12 元

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           1,456.48 元~

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           1,669.00 元

           10,235.30 元

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           -

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           461.64 元~

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           18,094.11 元

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           促销价

           促销截止 2018/06/30

           14,955.69 元

           一般发货日 当天~ 当天~ 当天~ 当天~ 当天~ 当天~ 当天~ 当天~ 5天 5天~ 75天 5天 当天~ 5天~ 当天 15天~ 询价 5天 45天 当天 5天 6天~ 当天 5天 当天~ 5天~ 5天 询价 5天 询价 询价 30天

           Loading...

           1. 1

           PLC(CPU模块)相关的分类